Privacy Statement

Bedankt voor je bezoek aan mijn website: www.studiofrips.nl, op deze pagina vind je informatie over hoe ik om ga met persoonsgegevens van opdrachtgevers en bezoekers van mijn website. Bij elk online bezoek laat je als websitegebruiker gegevens achter, zowel bewust (het invullen van een contactformulier bijvoorbeeld) of onbewust (je IP-adres). Als onderneming ben ik verantwoordelijk voor wat er met deze gegevens gebeurt en is het mijn taak om deze gegevens te beschermen, in deze privacy statement leg ik je uit hoe ik dit doe.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Studio Frips’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, (bedrijf) adresgegevens, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, heb ik een aantal gegevens van je nodig. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken en voor mijn (financiële) administratie. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Online database voor een back-up van alle producten die ik ontwerp voor opdrachtgevers en mijn bedrijfsadministratie
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten (momenteel nog in constructie voor deze website).

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten zoals Google Analytics. (momenteel nog in constructie voor deze website)

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus, mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande opdrachtgevers worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst uitgevoerde opdracht. De gegevens van potentiële opdrachtgevers worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen drie werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Studio Frips

Amber Pruissen
Pottebakkerstraat 31
4905 AH Oosterhout
KvK 67054994
www.studiofrips.nl
info@studiofrips.nl
0655557491

(Dit privacy statement kan gewijzigd worden, ik adviseer dan ook om dit document regelmatig na te lezen)